Practise

Jest to czas, w którym sala udostępniona jest tancerzom. Mogą oni spokojnie poćwiczyć swoje układy i tematy które były omawiane podczas lekcji czy zajęć grupowych. Zawsze istnieje możliwość zadnia pytania trenerowi. Nie są to jednak zajęcia grupowe i nie mają żadnej ustalonej formy prowadzenia zajęć.